Laatu- ja ympäristösertifikaatit

Raskoneen toimintajärjestelmä perustuu kansainvälisiin standardeihin ja alan kotimaisiin laatukriteereihin. Raskoneella on kansainvälinen laatu- ja ympäristöasioiden ISO 9001- ja 14001 -yhdistelmäsertifikaatti koskien kaikkia palvelujaan. Raskoneen toiminta noudattaa sertifioinnin vaatimusten mukaista toimintaa.

ISO 9001:2008   ISO 14001:2004Yritysvastuu

Yritysvastuun merkitys liiketoiminnassa kasvaa jatkuvasti. Uskomme, että yritysvastuu tulee korostumaan myös sidosryhmien odotuksissa, ja haluamme olla toimialallamme selkeä edelläkävijä ennakoimalla näitä odotuksia. Tavoitteemme on kytkeä yritysvastuu kiinteäksi osaksi yrityksen strategista johtamista, jolloin se konkretisoituu liiketoiminnassa parhaiten osana riskienhallintaa sekä mahdollisuutena kustannustehokkuuden parantamiseen. Sosiaaliseen vastuuseen keskittyminen auttaa parantamaan työnantajaimagoa ja tuottavuutta sekä vähentämään vaihtuvuutta.


Yritysvastuuraportti 2016  Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017  Eettiset ohjeet